Cariñosa (Song)

Cariñosa

Kung pag-uusapa’y pag-ibig
Ang aking sadyang hahanapin
Ay isang lalaking makisig
Na may pusong ‘di magtataksil

Makamit ko lamang ang langit
Hahamakin ko ang hilahil
Dahil sa ako’y cariñosa sa paggiliw

Ang buhay laging mamamanglaw
Kung ‘di makakamtan
ang pagsintang tunay kailanpaman
Ay irog, bigyan ng pag-asa
ang tanging pagsinta
ng pusong may dusa

Sisikapin ko sa pag-ibig
na maging isang cariñosa
Nang matupad ang panaginip
ng pusong sabik at may sigla

Tamuhin ko lang ang pangarap
titiisin ko ang ligalig
Dahil sa ako’y cariñosa
sa pag-ibig…