SAYAW

paggalaw ng katawan at pag-indak ng kamay at paa ayon sa musika; pakikibagay; dansa, bayle

sayaw
dance

Sumayaw tayo.
Let’s dance.

Isang sayaw lang.
Just one dance.

Gusto kong sumayaw.
I want to dance.

Gusto mo bang sumayaw?
Do you want to dance?

Bakit mo ayaw sumayaw?
Why don’t you want to dance?

Mga Sayaw ng Pilipinas
Dances of the Philippines

May nagsabi na ang pambansang sayaw ng Pilipinas ay Karinyosa daw.
Someone said the national dance of the Philippines is the Cariñosa.

Turuan mo akong sumayaw ng tinikling.
Teach me how to dance the tinikling.

mga katutubong sayaw
native dances

mananayaw (“danser”) 
dancer

Another Tagalog word for “to dance” is indak.