SEARCH

Use the search box below to find what you’re looking for. Thanks! 🙂

 

 
May hinahanap ako.
I’m looking for something.

Ano ang hinahanap mo?
What are you looking for?

Ikaw ang hinahanap ko.
You are what I’m looking for.

Wala akong hinahanap.
I’m not looking for anything.

Hinahanap ka ng hinahanap mo.
What you’re looking for is looking for you.

Sana mahanap ko ang kailangan ko.
Hope I can find what I need.

Paano ba ito mahahanap?
How can this be found?

Mahirap hanapin ang ganito.
This sort of thing is hard to find.