PAGDAMPI NG UYAYI SA HARAYA

Tulang isinulat ni Christian Rodil

Continue reading “PAGDAMPI NG UYAYI SA HARAYA”

Maikling Tulang Pambata

Ito ay halimbawa ng isang maikling tulang pambata.

Continue reading “Maikling Tulang Pambata”

TULA: Ang Abaniko Mo

This Tagalog poem is from the early 20th century.

Continue reading “TULA: Ang Abaniko Mo”

15 Best Poems of Jose Corazon de Jesus

Mga Halimbawa ng Tula ni Jose Corazon de Jesus

Continue reading “15 Best Poems of Jose Corazon de Jesus”

Filipino Love Poetry

Filipinos refer to a ‘love poem’ as tula sa pag-ibig, tula ng pag-ibig or tulang pag-ibig.

tula ng pag-ibig
poem of love

tulang pag-ibig
love poem

tula sa pag-ibig
poem on love

Here is a partial list of Tagalog poems available for reading on this website:

Continue reading “Filipino Love Poetry”

Isang Dipang Langit

The title of this poem by Amado V. Hernandez can be translated into English as A Piece of Heaven. Signed in Muntinlupa Prison on April 22, 1952.

Continue reading “Isang Dipang Langit”

Tulang Liriko: Sa Dalampasigan

Ito ay isang halimbawa ng tulang liriko.

 
Continue reading “Tulang Liriko: Sa Dalampasigan”

PARA SA IYO, INAY

PARA SA IYO, INAY
(A CELEBRATION OF LIFE… INAY’S 82ND BIRTHDAY!!!)

Continue reading “PARA SA IYO, INAY”