List of Holiday Greetings

Manigong Bagong Taon!
Prosperous New Year!
= Happy New Year!

Maligayang Pasko!

Merry Christmas!

Maligayang Araw ng Mga Puso!
Happy Day of Hearts!
Happy Valentine’s Day!

Maligayang Linggo ng Pagkabuhay!
Happy Easter Sunday!

Maligayang Araw ni San Patricio!
Happy St. Patrick’s Day!

Maligayang ika-apat ng Hulyo!
Happy 4th of July!

Maligayang Araw ng Kalayaan!
Happy Independence Day!

Araw ng Manggagawa = Labor Day
= May 1 in the Philippines
= September in the USA and Canada

Maligayang Araw ng Pasasalamat!
Happy Thanksgiving!