Give Compliments in Tagalog

Ang “kyut” mo.
You’re so cute.

Ang bango mo.
You smell so good.

Ang seksi mo.
You’re so sexy!

Ang talino mo.
You are so smart.

talaga
= really

Ang seksi mo talaga.
You really are so hot.

Ang galing mo.
You’re great (at a certain skill).

Ang galing mong humalik.
You kiss so well.

Ang galing mong bumasa ng tao.
You read people so well.

Ang bait mo.
You’re so nice.

Ang bait mo sa akin.
You’re so nice to me.

Ang ganda ng kamay mo.
Your hand is beautiful.

Ang ganda ng katawan mo.
Your body is beautiful.

Ang ganda ng mga mata mo.
Your eyes are beautiful.

Ang ganda ng suot mo.
You’re dressed nice.
It’s nice what you’re wearing.

Ang bango ng buhok mo.
Your hair smells so nice.

Ang haba ng pilik-mata mo.
Your eyelashes are long.