Magtanim ay Di Biro

“Planting is no joke” is a well-known Tagalog folk song in the Philippines!

As with most folk songs, there are many variations to the lyrics of Magtanim Ay Di Biro. 🙂


Continue reading “Magtanim ay Di Biro”

Leron Leron Sinta

Leron Leron Sinta is one of the most popular Tagalog folk songs in the Philippines. Every Filipino child knows how to sing it!

Click here for the Tagalog lyrics while listening!

Paruparong Bukid (Folk Song)

Paruparong Bukid (Field Butterfly)

 TAGALOG SONG LYRICS

Paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papaga-pagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas
Ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!
May suklay pa man din — uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad nang pakendeng-kendeng.

 
This song compares a dolled-up woman to a field butterfly flying down the road.

Top 10 Filipino Christmas Songs in Tagalog

TRADITIONAL CHRISTMAS SONGS FROM THE PHILIPPINES

Continue reading “Top 10 Filipino Christmas Songs in Tagalog”

Katakataka (Folk Song)

Click here for lyrics while listening!

Sitsiritsit, Alibangbang

Chitchiritchit

Continue reading “Sitsiritsit, Alibangbang”

Anak (Song)

This song by Freddie Aguilar is one of those songs that almost every Filipino knows. It addresses a child who grew up to be a parent and only then realized how difficult being a parent is.

Continue reading “Anak (Song)”

National Anthem: Lupang Hinirang

Lupang Hinirang has been sung as the Philippine National Anthem since 1956 when Ramon Magsaysay was president of the country. It was translated into Tagalog from the original Spanish by Julian Cruz Balmaceda, Ildefonso Santos and Francisco Caballo.

Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso,
Sa dibdib mo’y buhay.

Continue reading “National Anthem: Lupang Hinirang”