YUPI

niyupi, yinupi…

yupi
fold & dent

nayupi
was dented, bent, folded

Nayupi ang lata.
The can was dented.

Nayupi ang kotse.
The car was hit out of shape.

Nayupi ang bisikleta.
The bicycle was hit out of shape.

Nayupi ang kahon.
The box was flattened.

Nayupi ang tagilirang bahagi ng trak.
The truck’s side was dented.

Ingat ka. Baka mayupi ang puwit mo.
Be careful. Your butt might be hit out of shape.