“Waray-Waray” Song

The lyrics are a mixture from the Tagalog and the Waray languages, which are very distinct from each other. Waray or Winaray is spoken mainly in the Visayas region of the Philippines. The people in the area are also called Waray.

SONG LYRICS

Waray Waray hindi tatakas
Waray Waray handang matodas
Waray Waray bahala bukas
Waray Waray manigas!

Waray Waray tawag sa akun
sa bakbakan, diri mag-urong
sa sinuman ay humahamon
kahit ikaw ay maton!

Likas sa ating paraluman
Kiming palagi mapagbigay
ngunit iba ang Waray Waray
walang sindak kaninuman.

Kaming babaeng Waray Waray
ay siga-siga kahit saan
Pagkat kami ay lumalaban
kapag hinamon ng away.

Waray Waray hindi tatakas
Waray Waray handang matodas
Waray Waray bahala bukas
Waray Waray manigas!