WALANG

root word: wala

walang
has none, non-

Walang anuman.
It’s nothing at all.

walang-alam
“knows nothing”

walang-kusa
“no initiative”

walang-puso
heartless

walang malay-tao
unconscious

magwalang-bahala
to not pay atention to

walang-antala
without delay

walang kasya
no suitable size

Walang Kapalit
No Replacement

mga kwentong walang kwenta
worthless stories

Also spelled as ualang in 19th-century books.