Valentine’s Day Pickup Lines

Most Filipinos simply use the English phrase “Happy Valentine’s Day” on February 14.┬áBut if you wish to express your admiration in Tagalog, here are a few possible pickup lines.

Pinapatibok mo ang puso ko.
You make my heart beat.

Tumitibok ang puso ko tuwing nakikita kita.
My heart beats every time I see you.

Ang puso ko… tumitibok tuwing nakikita ka.
My heart… beats whenever I see you.

Kinikilig ako tuwing nakikita kita.
I shiver every time I see you.

Ngayong araw ng mga puso…
This day of hearts…

Gusto kong ipaalam sa iyo ang damdamin ko.
I want to let you know my feelings for you.

‘Pag nakikita ka, nagagalak ako…
When I see you, I feel joy…

Kapain mo ang dibdib ko… ang puso ko’y tumitibok para sa iyo.
Lay your hand on my chest… my heart beats for you.

Puso ko’y tumitibok-tibok… tuwing nakikita ka.
My heart flutters… whenever I see you.

Isang tingin mo lang at ako’y natutunaw.
Just one look from you and I melt.

Magnanakaw ako. Nanakawin ko ang puso mo.
I’m a thief. I will steal your heart.

Big Bang Theory ka ba? Kasi nabuo ang mundo ko dahil sa iyo.
Are you the Big Bang theory? Because my world formed because of you.