UTAK

bagay sa loob ng noo na siyang nag-iisip

utak
brain

makitid ang utak
narrow-minded

utak ng rebolusyon
brains of the revolution


takbo ng utak
“run of the brain” = how one thinks

Madumi ang takbo ng utak mo.
You have a dirty mind.


mautak
brainy

walang utak
brainless


utak-lamok
“mosquito-brained”
stupid

utak-biya
“having the brain of a goby fish”
= brainless, stupid, a simpleton


Si Apolinario Mabini ang tinatawag na Utak ng Rebolusyon.
Apolinario Mabini is called the Brains of the Revolution.