Useful Phrases for Travel

Naglalakbay akong mag-isa.
I’m traveling alone.

Gusto kong makita ang mga tanawin.
I want to see the sights. (usually used for natural wonders)

Alis!
Scram!

Huwag mo akong istorbohin!
Don’t bother me!

Huwag mo kaming istorbohin.
Don’t bother us.

Magkano ang pasahe?
How much is the fare?

Sinong niloloko mo?
Whom are trying to con?

Hindi ako tanga.
I’m not stupid.

palitan ng pera
money exchange

Gusto kong magpapalit ng pera.
I want to have money changed.

Saan pwedeng magpapalit ng pera?
Where can money be changed?
(unless truly desperate and/or in search of a better rate, go to a bank)

Saan may bangko?
Where is there a bank?

Nawala ang bag ko.
My bag is missing.

Malayo ba?
Is it far away?

Saan may banyo?
Where is there a bathroom?

Magnanakaw!
Thief!

Pulis!
Police!

Saklolo!
Help! (Somebody come to my aid!)

Kailangan ko ng tulong.
I need help.

Tulungan mo ako. (said to one person)
Tulungan n’yo ako. (said to two or more people)
Help me.

Sinong marunong mag-Ingles?
Who knows how to speak English?