Usahay (Song)

Usahay is not a word in Tagalog, but Cebuano, another Philippine language. It means ‘sometimes.’

Here is a Visayan love song titled Usahay.

Visayan Love Song Lyrics

Usahay magadamgo ako
Nga ikaw ug ako nagkahigugmaay
Nganong damguhon ko ikaw
Damguhon sa kanunay sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan
Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da

Nga ikaw ug ako nagkahigugmaay
Damguhon sa kanunay sa akong kamingaw
Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan

Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da
Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo da


Leave a Comment