UBO

tikho o malakas na hanging nanggagaling sa lalamunan at baga at ibinubuga sa bibig

ubó
cough

malalang ubó
a serious cough

konting ubó
a little coughing

hindi mapigil ang pag-ubó
the coughing can’t be suppressed

Ang pag-ibig ay parang ubo. Hindi naitatago.
Love is like a cough. You can’t hide it.


umubo
to cough

umuubo
is coughing

Umubo ka sa panyo.
Cough into a handkerchief.

Takpan mo ang iyong bibig tuwing uubo ka.
Cover your mouth every time you cough.


pampaubo
cough inducer