Tulang Sinulat sa Pamamaraang Hapones

Limang Maiiikling Tulang Sinulat ni Lamberto E. Antonio sa Pamamaraang Hapones


1
Inulang bukid —
Sa bakas ng kalabaw,
Buwa’y sumilip.

2
Sa lupang tigang
Nakaratay ang hangin:
O ang tag-araw.

3
Kalakhang tulog:
Ang daho’y ginulantang
Ng patak-hamog.

4
Tanglaw ng kidlat
Sa lansangang madilim:
Bilis ng yabag

5
Gabing malamig.
Sa patyong sakdal-dilim,
Siga’y nagdikit.