TULA: Watawat ng Pilipinas

Watawat ng Pilipinas

Watawat ng Pilipinas (Flag of the Philippines)

Maikling tula na isinulat ng makatang Aniceto Silvestre. Short poem written by the poet Aniceto Silvestre.

AKO’Y
Watawat ng Pilipinas
Tatlong kulay
Tatlong tala’t isang araw;
Inisip ng naghimagsik
Tatlong angkan ang tumahi
Ibinunyi
Ng sandatang bagong hasa,
Sa labana’y naging tanda
Tinudla ng mga punglo
At sa pawis at sa dugo ay napigta,
Ang tagdan ko ay nabakli
Nguni’t ako’y nasalo pa
Ng bayaning nabulagta,
At nagningning sa wagayway
Nang ang baya’y matimawa;
Bughaw, puti’t pulang likas
na kulay ko’y
Diwang mahal
Pusong wagas
Dugong saga,
Kaisaha’t sagisag ng
Isang bayan
Isang laya
Isang wika.

Liwayway. Hunyo 10, 1968