TULA: Bayan Ko

Bayan Ko (My Country) is a Tagalog poem was written by José Corazón de Jesús in 1929. It was set to music by Constancio de Guzman and became a very popular song during the struggle against the Marcos dictatorship in the 1980s.


BAYAN KO

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag.

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.

Ibon mang may layang lumipad
kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko’t dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya.


ENGLISH TRANSLATION

Ang bayan kong Pilipinas
My country that is the Philippines

Lupain ng ginto’t bulaklak
Land of gold and flowers

Ibon mang may layang lumipad
Even a bird with the freedom to fly

kulungin mo at umiiyak
cage it and it cries

Pugad ng luha ko
Nest of my tears

Bayan ba kayang sakdal dilag
What more a country totally exquisite

Aking adhika
My desire

Makita kang sakdal laya
To see you completely free


Leave a Comment