TULA: Ang Buhok Mo (Your Hair)

In this short Tagalog poem, the poet is addressing a woman and rhapsodizing about her beautiful, fragrant long hair.

ANG BUHOK MO

Ang buhok mo’y mahahabang ahas
Kung nakasalalay sa iyong balikat,
Mga ulang waring di lupa ang hanap
Kundi sampagitang humahalimuyak.

Sa itim ay gabing walang buwa’t tala,
Sa haba ay halos humalik sa lupa,
Sa lago’y halamang malago’t sariwa,
Sa sinsi’y masinsin at nakahahanga.

Naging katulad ka niyong Penelopeng
may timtimang pusong miminsang kumasi’t
Ang naging aliwa’y luha’t paghahabi.

Sa haba ng iyong buhok nakilala
Ang kadalisayan ng pagkadalaga
At ang kahabaan ng isang pag-asa.