TUGMÁ

magkasundo, magkaayos; kasintunog, ugma

tugmâ
rhyme

magtugma
to rhyme, harmonize, match

katugma
in rhyme with, to be on good terms with

tugmaang pambata
children’s rhyme = nursery rhyme

tugmaang pangkabataan
rhymes for young people


URI NG TUGMÁ

Tugmaang ganap — ang mga taludtod ay nagtatapos sa patinig o impit na tunog at sa gayon ay mayroong ganap na pagkakatugmaan ang huling pantig ng mga taludtod ng tula.

Halimbawa:

Pakinggan mo aking bunso itong mga sasabihin
Na sa aking katandaa’y parang huling habilin
Sa puso mo ay ingatan, at sa diwa’y kandilihin

Balang-araw ay tutubo’t parang utang na singilin.

Tugmaang di-ganap — ang mga taludtod ay nagtatapos sa katinig bagamat may iisang uri ng patinig sa loob ng pantig ang huli namang titik ay magkakaiba.

Halimbawa:

May isang lupain sa dakong Silangan
Na nag-aalaga ay sikat ng araw
Kaya napatanyag ay sa kagandahan
At napabalita sa magandang asal.