TUBIG

likido; inumin; bagay na dala ng ulan

tubig
water

pantubig
referring to water

patubig
irrigation

bulutong tubig
chicken pox

tubig-tubig
watery

tubig-ulan
rainwater

bahay-tubig
urinary bladder (not common)

Ang tubig-alat ay nanggagaling sa dagat.
Saltwater is from the ocean.

Ang tubig-tabang ay nanggagaling sa mga ilog at lawa.
Freshwater is from rivers and lakes.

Pahingi ng tubig. Inuuhaw ako.
Give me some water. I’m thirsty.

Sa panahon ngayon, kailangang bumili ng tubig.
These days, need to buy water.

Anumang dumadaloy sa ilog, batis, pansol, sibol o dagat at maaaring maalat o matabang