TRABAHO

This is from the Spanish word trabajo.

trabaho
work

balik sa trabaho
back to work

trabahong bahay
house work

Nasa trabaho ako.
I’m at work.


Anong trabaho mo?
What’s your job?

Wala akong trabaho.
I have no work.


May trabaho akong gagawin.
I’ve got work to do.

Kamusta ang trabaho mo?
How’s your work?


magtrabaho
to work

Nagtrabaho ako kagabi.
I worked last night.

Magtatrabaho ako bukas.
I’ll be working tomorrow.

Nagtatrabaho ako ngayon.
I’m working now.

trabahador
worker