Tong, Tong, Tong, Tong Pakitong-Kitong

This is a very fun-sounding children’s song from the Philippines.

ORIGINAL  LYRICS

Tong, tong, tong, tong pakitong-kitong

Alimango sa dagat
malaki at masarap!

Kay hirap hulihin
sapagkat nangangagat.

Tong, tong, tong, tong pakitong-kitong.

FREE ENGLISH TRANSLATION

(nonsense chant)

Crab in the sea,
big and delicious!

So difficult to catch
because it bites.

Tong, tong, tong, pakitong-kitong.