TITI

bahagi ng katawan ng lalaki (part of a man’s body)

titi
penis

ang titi ko
my penis

ang titi ng aso
the dog’s penis

titi ng lalaking tao
penis of a human male

maliit na titi
small penis

Masakit ang titi ko.
My penis hurts.

nakatayo, hindi nakatayo
erect, flaccid

panloob na anatomiya ng titi
internal anatomy of a penis

panlabas na anatomiya ng titi
external anatomy of a penis

Maingat na seks.
Safe sex.

Maliit ang titi.
Has a small penis.

Maliit ang titi mo.
Your penis is small.

Ang titi ay panlabas na bahagi ng katawan ng lalaki.
The penis is an external part of a male’s body.

Kapag tumigas ang titi, abutin kaagad ang kondom.
Once the penis hardens, reach for the condom right away.

Marahang tanggalin ang kondom mula sa titi.
Gently remove the condom from the penis.

Another Tagalog word for ‘penis’ is utin.