TINIK

subyang, uray, salugsog; matigas at matulis na bagay na nasa siit ng kawayan

tinik
thorn

tinik
fish bone

tinik ng bulaklak
flower’s thorn

tinik ng isda
fishbone


May tinik sa lalamunan ko.
There’s a fisbone caught in my throat.

Tila nabunutan ng malaking tinik ang dibdib ko.
It was like a large thorn was removed from my chest.
= A heavy weight was taken off my chest.
= A great source of anxiety has disappeared.