Time Expressions

kahapon: yesterday

ngayon
now (today)

itong araw na ito
“this day” (today)

bukas
tomorrow

mamaya
later

mamayang hapon
later, this afternoon

mamayang gabi
later, tonight

ngayong gabi
tonight

hatinggabi
midnight

tanghali
noon

kinabukasan
the next day

madaling-araw
early morning
(before daybreak)

umaga
morning

maaga
early

Anong oras na ba?
What time is it already?

Anong oras na ngayon?
What time is it now?

Alas-singko y medya na.
It’s five-thirty already.

Gaano katagal?
How long?

Mag-iisang taon na.
It’s been almost a year.

May bukas pa!
There’s still tomorrow!