“That’s Life” in Tagalog

buhay
life

buhay sa Pilipinas
life in the Philippines

buhay sa Amerika
life in America

Ganyan talaga ang buhay.
That’s the way life is.

Ang hirap ng buhay.
Life is hard.

Kamusta ang buhay mo doon?
How is your (singular) life over there?

Kamusta ang buhay ninyo doon?
How is your (plural) life over there?

Kamusta ang buhay sa Pilipinas?
How is life in the Philippines?

Kamusta ang buhay sa Amerika?
How is life in America?

Mabuti ang buhay namin dito.
Our life here is good.

Mabuti ang buhay nila doon.
Their life there is good.

buhay Pilipino
the Filipino life

buhay misis
the life of a (house)wife

buhay duktor
the life of a doctor

Ang haba ng buhay nito.
This has a long life.
= This (product) lasts long.