TAPOS

tapos
(stress on first syllable)
done, complete, finished

Kumain kami…. tapos nagpahinga.
We ate… and then rested.


tapós
(accent on second syllable)
to have finished something

 

Tapós na ako.
I’m done.

Tapós na kami.
We’re done.

Tapós ka na ba?
Are you done?

Sa wakas, tapós na ako.
Finally, I’m done!

Tapós na ang bakasyon.
Vacation is over.


tapos
end

magtapos
to finish

katapusan
the end

katapus-tapusan
the very end

matapos
to be completed

pagkatapos
after completion

pagtatapos
ending, graduation

katatapos
just finished

Katatapos pa lang namin.
We’ve just finished.

mga nagsipagtapos sa kolehiyo
those who’ve finished college
= university graduates

Dito sa pamantasang ito unang ginamit ang wikang Pilipino sa mga diploma ng mga batang nagsisipagtapos. It was here at this university that the Pilipino language was first used on the diplomas of graduating youngsters.


Leave a Comment