TANSAN

takip ng bote na kakorte ng batya

tansan
bottlecap

tansan
bottle cap

Tansan: Filipino Beer Bottlecaps Oktoberfest
mga tansan
bottlecaps

tamborinang gawa sa tansan ng softdrink
tambourine made from soft-drink bottlecaps

kinakaskas ang likod ng tansan
scraping the “back” (underside) of the bottlecap


Leave a Comment