TANGWAY

tangos ng isang pulo na nakausli sa dagat; tungki, gilid, tabi

tangway
peninsula

Ano ang tangway?
What is a peninsula?

Ang tangway ay lupang napapaligiran ng tubig sa tatlong tabi.
A peninsula is land surrounded by water on three sides.

Mga Halimbawa ng Tangway
Examples of Peninsulas

Tangway ng Korea
Korean Peninsula

Tangway ng Zamboanga
Zamboanga Peninsula

Ang Tangway ng Bataan ay bahagi ng islang Luzon.
The Bataan Peninsula is part of Luzon island.

Ang Tangway Malayo ay nasa Timog-Silangang Asya.
The Malayan Peninsula is in Southeast Asia.

Ang Italya ay binubuo ng isang mahabang tangway at ng dalawang malaking isla sa Dagat Mediterranean: Sicily at Sardinya. Italy consists of a long peninsula and of two large islands in the Mediterranean Sea: Sicily and Sardinia.