TANGGAP

tumatanggap: umabot ng ibinibigay o ipinadadalang bagay

tanggap
to accept, receive

katanggap-tanggap
acceptable

tanggapin
to accept

Tanggapin mo ito.
Accept this.

Hindi ko matanggap ang ginawa mo.
I can’t accept what you did.

Tinanggap mo ba ang mga dokumento?
Did you accept the documents?

Natanggap mo ba ang mga dokumento?
Were you able to receive the documents?

Tumanggap sila ng pera.
They accepted money.

pagtanggap
welcome, reception, acceptance

mainit na pagtanggap
warm welcome

The Filipino word for ‘receipt’ is resibo.


Leave a Comment