TANGGAL

tanggalin: bakbakin, alisin, ihiwalay, pigtasin, tuklapin, puknatin

tanggal
remove by unfastening, detaching

pagtanggal
removal

pantanggal
used for removing
“remover”

Anong mabuting pantanggal pagod?
What’s good for getting rid of exhaustion?

tanggalin
to detach, to loosen, to take off

Tanggalin mo ang baterya.
Remove the battery.

Mahirap tanggalin ang pintura.
It’s difficult to remove the paint.

Tanggalin mo ang litrato sa website mo.
Remove the picture from your website.

Pinatanggal ng pangulo ang opisyal.
The president had the official removed.