Tambalang Salita (Buntot)

Mga Halimbawa ng Tambalang Salita

buntut-buwaya
: (literal) buntot ng buwaya
: (botaniya) isang uri ng palumpong

buntut-leon
: (literal) buntot ng leyon
: (botaniya) isang uri ng halaman

buntut-palos
: (literal) buntot ng palos
: (botaniya) isang uri ng halamang pinagkukunan ng himaymay, sinawa

buntut-pusa
: (literal) buntot ng pusa
: (botaniya) isa uri ng yerba
: (kolokyal) animo-buntot na buhok na tumutubo sa btok

buntut-tigre
: (literal) buntot ng tigre
: (botaniya) isang uri ng halamang may himaymay na ginagawang damit, papel, atb