TAMAD

batugan, walang hilig sa paggawa; pabaya, pangkal; aligandero; insolente

tamad
lazy

katamaran
laziness

Ang tamad mo!
You’re so lazy.

Tamad ang bata.
The child is lazy.

Tinatamad ka ba?
Are you  feeling lazy?

Tinatamad ako.
I’m feeling lazy.

Tinatamad akong magluto.
I don’t feel like cooking. 

Huwag kang tamad.
Don’t be lazy.

Bakit ka tinamad?
Why did you get lazy?

Sana huwag kang tamarin.
I hope you don’t get lazy.

Mukhang tinamad si Clara.
Looks like Clara got lazy.

Dahil sa katamaran mo, naapektuhan ang lahat.
Because of your laziness, everyone was affected.


Leave a Comment