Example of Tagalog Sentences (Body Parts)

dila
tongue

Dilaan mo. Dilaan mo ito.
Lick it. Lick this.

kamay
hand

Hawakan mo ang kamay ko.
Hold my hand.

palad
palm

Gamitin mo ang palad mo.
Use your palm.

puwit / puwet
buttocks

Masakit ang puwit ko.
My butt hurts.

bayag
testicles

Wala siyang bayag.
He has no balls.

itlog
(“eggs”) balls

titi
penis

Malaki ang titi ng aso.
The dog’s cock is big.

Halikan mo ang noo ko.
Kiss my forehead.

Haplosin mo ang paa ko.
Caress / Stroke my feet.

Respetuhin mo ang katawan ko.
Respect my body.

Ingatan mo ang katawan mo.
Take care of your body.