Vocabulary: Medical Terms

Downloadable PDF file to be added here soon!

ubo
cough

hinga
breath

Huminga ka.
Breathe.

pasyente
patient

ospital
hospital

nars
nurse

duktor
doctor

Continue reading “Vocabulary: Medical Terms”

Speaking to a Doctor

Ang sakit ng ulo ko.
My head hurts.

Continue reading “Speaking to a Doctor”

Medical Emergency

Masama ang pakiramdam ko.
I don’t feel well.

Ang sakit ng ulo ko.
My head hurts.

May sakit ba siya?
Is she/he sick?

May sakit siya.
She/He is sick.

Masakit.
It hurts.

Aray!
Ouch!

Continue reading “Medical Emergency”

NAKUNAN

di-sinasadyang pagtatapos ng pagdadalangtao bago ang tamang panahon
unintended end to a pregnancy before the right time

nakunan
had a natural miscarriage

Continue reading “NAKUNAN”

REGLA

This word is from the Spanish language. Continue reading “REGLA”

BUNTÍS

kagampan, nagdadalang-tao

buntís
pregnant

Continue reading “BUNTÍS”

PAGBUNTIS

root word: buntis (pregnant)
Continue reading “PAGBUNTIS”

UBO

tikho o malakas na hanging nanggagaling sa lalamunan at baga at ibinubuga sa bibig

ubó
cough

Continue reading “UBO”