MAGKAMAYAW

root word: mayaw (harmony)

di-magkamayaw
disorderly

Kahulugan sa Tagalog:
Meaning in Tagalog:

walang kaayusan
having no order

Hindi magkamayaw ang diskusyon.
The discussion was a mess.

Hindi magkasundo.

Hindi magkamayaw ang kanilang mga labi.

Di-magkamayaw ang mga tao kaya nagkakagulo.
The people were disorderly so it’s confusing.

Continue reading “MAGKAMAYAW”

NANINIIG

This is an archaic Tagalog word found in the Philippine literary classics like Florante at Laura and Ibong Adarna.

Continue reading “NANINIIG”

Ibong Adarna (Summary)

Buod ng Ibong Adarna

Sina Haring Fernando at ang kanyang asawang si Donya Valeriana ay namumuno sa kaharian ng Berbanya. Mayroon silang tatlong anak: sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Si Don Juan ang paborito ng mag-asawa.

Isang gabi, napanaginipan ng hari na may dalawang traydor na naghahandang pagtaksilan si Don Juan. Natakot at lubhang nalungkot ang hari at hindi niya nang makayanang kumain pa. Nagkasakit siya at walang sinuman sa mga manggagamot ng kaharian ang nakaalam kung paano siya gagamutin.

May isang matandang engkantado ang nagbigay-abiso na ang iisang makagagamot sa hari ay ang awit ng ibong Adarna.

Sa ganoon, pinagsabihan ni Haring Fernando ang kanyang panganay na si Don Pedro na hanapin ang ibon. Pagkaraan ng tatlong buwan ng paghahanap sa gubat, hangga’t sa mamatay ang kanyang kabayo, napadpad si Don Pedro sa paanan ng isang puno, kung saan siya namahinga. Hindi niya alam na ang punong iyon ay kung saan natutulog ang ibong Adarna kapag gabi.

To be continued…

ALUMANA

This is a fairly obscure Tagalog word that Filipino students only encounter in the Philippine literary work Ibong Adarna.

alumana: noticed, attended to

alumana: care, attention

Continue reading “ALUMANA”

IBONG ADARNA – Tagalog

Ang korido ng Ibong Adarna ay ang kasaysayan ng isang hari na Fernando ang pangalan at ang asawa ay Reyna Valeriana. May tatlo silang anak na ang mga pangalan ay prinsipe Pedro, prinsipe Diego at prinsipe Juan.

Ang Alamat ng Ibong Adarna

‘The Legend of the Adarna Bird’ in Tagalog

Continue reading “IBONG ADARNA – Tagalog”

GUNAMGUNAM

This is a literary term for isip, which simply means “thought” or “thinking.”

gunamgunam
reflection, meditation

gunamgunam
reverie (lost in thoughts)

gunam-gunam
foreboding

Continue reading “GUNAMGUNAM”

NILILIMI

This is a fairly obscure Tagalog word that Filipino students only encounter in literary texts like Ibong Adarna.

Kahulugan sa Tagalog: sinusuring mabuti
Continue reading “NILILIMI”

ANTAK

This is a rarely used Tagalog word the Filipino students encounter in Philippine literary works like Ibong Adarna.

anták
stinging pain

Continue reading “ANTAK”