SABADO

This is from the Spanish word sábado.

Sabado
Saturday

Continue reading “SABADO”


NGAYON

kasalukuyan; saka; sa mga sandaling ito

ngayon
now (today)

Continue reading “NGAYON”

“That’s Life” in Tagalog

buhay
life

buhay sa Pilipinas
life in the Philippines

buhay sa Amerika
life in America

Ganyan talaga ang buhay.
That’s the way life is.

Continue reading ““That’s Life” in Tagalog”

AKDA

pampanitikan o panliteraturang obra, katha, lathala; sulat, sinulat

akda
literary work

akdain
to compose a literary work

may-akda / mayakda
author

Continue reading “AKDA”

SAAN

Saan?
Where?

Continue reading “SAAN”

INGAT

pag-iingat, kaingatan, pag-aalaga; pagtataglay, pagliligpit

ingat
care

Continue reading “INGAT”

AGAD

agad, adv.
immediately, at once, quickly

Continue reading “AGAD”

MAMAYA

hindi pa ngayon, kaunting sandali pa

mamaya
later

Magkita tayo mamaya.
Let’s see each other later.

Mamaya mo nang gawin.
Do it later.

Continue reading “MAMAYA”