Isang Dipang Langit

The title of this poem by Amado V. Hernandez can be translated into English as A Piece of Heaven. Signed in Muntinlupa Prison on April 22, 1952.

Continue reading “Isang Dipang Langit”


Ang Buto Ng Atis

Ang tulang ito na isinulat ng makatang si Amado V. Hernadez ay masasabing isang halimbawa ng anekdota din. Mas kilala ito bilang tula ng pag-asam (wishful thinking).
Continue reading “Ang Buto Ng Atis”

Ang Baboy at ang Punong Mangga

Ang tulang ito ni Amado V. Hernandez ay masasabi din na isang halimbawa ng pabula sa anyong tula.

Continue reading “Ang Baboy at ang Punong Mangga”

Ang Bilin ng Lobo

Tungkol sa tapat na pagkakaibigan ang tulang ito ni Amado V. Hernandez. Masasabing isa din itong halimbawa ng pabula dahil may pagsasatao ng hayop.

Continue reading “Ang Bilin ng Lobo”