TADHANA

takda; batas, tuntunin, alituntunin; taning, takda, palugit, mga kundisyon sa isang kasunduan

tadhana
fate, destiny

ang totoong tadhana
the real destiny

di-inaasahang tadhana
unexpected fate

itinadhana

Iginuhit Ng Tadhana
Destined by Fate

Ang Tadhana Ng Isang Tao
The Destiny Of One Person

Nakatadhana para sa iyo.
Destined for you.

Wala nang mas tatamis pa sa tadhanang pinagtagumpayan, sa tadhanang ipinaglaban. Nothing sweeter than fate that you’ve triumphed over, destiny that you fought for.

Serendipity is the occurrence and development of events by chance in a happy or beneficial way.