Express Sympathy & Condolences

The Tagalog word for ‘to express condolence’ is pakikiramay.

Kawawa ka naman…
Poor you…

This is a casual way to express sympathy for someone who’s being overworked or undergoing hardship.

Kawawa naman po kayo…
Poor you… (use with older people)

Kami ay nakikiramay sa inyong pagdadalamhati.
We sympathize with your sorrow. (formal)

Tanggapin po ninyo ang aming taos-pusong pakikiramay.
Please accept our heartfelt condolences. (formal; use with older people)

Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa.
May his / her soul rest in peace.

Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa.
May their souls rest in peace.

Ipagdarasal kita.
I’ll pray for you. (informal)

Ipagdarasal ka namin.
We’ll pray for you. (informal)

Ipagdarasal ko kayo.
I’ll pray for you. (to more than one person)

Ipagdarasal ko po kayo.
I’ll pray for you. (to an older person)

Ipagdarasal po namin kayo.
We’ll pray for you. (to an older person)

Ipagdarasal ko siya.
I’ll pray for her/him.

Ipagdarasal ko po siya.
I’ll pray for her/him. (speaking to an older person)

Ipagdarasal ko sila.
I’ll pray for them.

Ipagdarasal ko po sila.
I’ll pray for them. (speaking to an older person)

Ipagdarasal namin siya.
We’ll pray for her/him.

Ipagdarasal po namin siya.
We’ll pray for her/him. (speaking to an older person)

Ipagdarasal namin sila.
We’ll pray for them.

Ipagdarasal po namin sila.
We’ll pray for them. (speaking to an older person)