SUROT

Ang surot ay isang munting kulisap na sumisipsip ng dugo.
The bedbug is a very small insect that sucks blood.

surot
bedbug

sinurot
to be infested with bedbugs

May surot sa hinagaan ko.
There were bedbugs where I lay.

Hindi lang sa kama, pati silya sa sinehan may surot.
Not just beds, even seats at the movie theater have bedbugs.

May isa pang kahulugan ang salitang ito. Ang surot ay pagtuturo ng daliri sa mukha ng kapwa.


Leave a Comment