SUPIL

Not a common word in conversation.

supil
bully

manunupil
bully

mga banyagang manunupil
foreign bullies

manupil
to bully

supilin
to bully, to dominate, to subdue

sinupil at inapi ng mga mananakop
subdued and abused by conquerors

Ang hindi makasupil sa iyo ay siyang nakakapagpalakas sa iyo.
The thing that is unable to subdue you is what will strengthen you.
= “What doesn’t kill you makes you stronger.”