SULIRANIN

A now more common word for ‘problem’ in Filipino conversation is the Spanish-derived problema.

root word: sulid

suliranin
problem

suliranin
issue, question

ang suliraning ito
this issue

mga suliraning panlipunan
social problems / social issues

para malutas ang suliranin sa populasyon
in order to solve the population problem


Anong problema mo?
What’s your problem?

Seryoso ang problemang ito.
This problem is serious.

The Tagalog word for ‘question’ is tanong.


Isa sa malaking suliranin ng isang namamasukang maybahay, lalo pa at may ilan nang anak, ay ang paghahanda ng pagkain. Napakalaking gawain at kaabalahan ang ginagawang karaniwan ng nakararami, na nagmamadaling nagtutungo sa palengke kung hapon, paglabas sa opisina. Hindi lamang nakahahapo ang ganito kundi ang nabibili niya ay kung ano na lamang ang makita at madaling lutuin, hindi ang gusto niya at alam niyang kailangan ng katawan at kalusugan. Isang linggong pagkain ang kailangang ihanda ng isang ina sa mga araw na wala siyang pasok upang makatiyak siya na nahuhusto ang pangangailangan ng katawan ng kanyang mga anak.