SUKLAY

panuklay o pang-ayos ng buhok; suyod, peyneta

suklay
comb

May suklay ka ba?
Do you have a comb?

Pahiram ng suklay.
Let me borrow a comb.

Anong kulay ng suklay mo?
What’s the color of your comb?

Pula ang suklay ko.
My comb is red.

Madumi ang suklay na ito.
This comb is dirty.


Suklayin mo ang buhok mo.
Comb your hair.

Pakisuklay ang buhok ko.
Please comb my hair.

Sinuklay ko ang buhok ni Lola.
I combed Grandma’s hair.

Susuklayin ko ang buhok ng aso.
I will comb the dog’s hair.

Sinusuklay ko ngayon ang buhok ni Nanay.
I am now combing Mom’s hair.