Study ‘Ako ay Pilipino’ Song

TAGALOG LYRICS

Ako ay Pilipino
Ang dugo’y maharlika
Likas sa aking puso
Adhikaing kay ganda
Sa Pilipinas na aking bayan
Lantay na Perlas ng Silanganan
Wari’y
natipon ang kayamanan ng Maykapal

Bigay sa ‘king talino
Sa mabuti lang laan
Sa aki’y katutubo
Ang maging mapagmahal

KORO:

Ako ay Pilipino,
Ako ay Pilipino
Isang bansa, isang diwa
Ang minimithi ko

Sa bayan ko’t bandila
Laan buhay ko’t diwa
Ako ay Pilipino,
Pilipinong totoo

Ako ay Pilipino,
Ako ay Pilipino
Taas noo kahit kanino
Ang Pilipino ay Ako!

 

ENGLISH TRANSLATION

I am Filipino,
Of noble blood.
Inherent in my heart
An ambition so beautiful.
In the Philippines my country,
the pristine Pearls of the Orient,
the treasures of God have been gathered,
it seems

Intelligence given me,
Use it only for good.
It’s natural
For me to be loving.

CHORUS:

I am Filipino,
I am Filipino,
One country, one spirit
Is what I strongly desire

To my country and flag
I offer my life and spirit
I am Filipino,
a real Filipino

I am Filipino,
I am Filipino
Head raised high to to all
The Filipino is Me!