Speaking Tagalog On a Date

Saan mo gustong umupo?
Where would you like to sit?

Anong gusto mong inumin?
What would you like to drink?

Anong gusto mong kainin?
What would you like to eat?

Umiinom ka ba?
Do you drink (liquor)?

Masarap ‘yung ____________ .
The _____________ is delicious.

Masarap ito.
This is delicious.
(pointing to a menu item)

Umorder ka ng kahit ano.
Order anything.

Huwag kang mahiya.
Don’t be shy.

Akong bahala.
I’ll take care of it.
I’ll handle it.

Anong gusto mong panoorin?
What would you like to watch?

Anong gusto mong pakinggan?
What would you like to listen to?


Ang ganda ng gabi.
The night is beautiful.

Nahihiya ako.
I’m shy / embarrassed.

Kumportable ka ba?
Are you comfortable?

Okey ka lang ba?
Are you okay?

May kailangan ka ba?
Do you need anything?

Nandoon ang banyo.
The ladies’ room is over there.

Ang ganda ng mata mo.
Your eyes are so beautiful.

Ang ganda mo ngayon.
You’re so beautiful right now.

Ang bango mo.
You smell really nice.

Salamat at nandito ka.
Thank you for being here.

Gusto mo na bang umalis?
Do you want to leave now?

Masaya ako’t lumabas tayo.
I’m glad we went out.