‘Forgive Me’ in Tagalog

The Tagalog word for ‘forgiveness’ is patawad.

In casual situations, Filipinos use the English expression Sori.

Patawad.
Sorry.

Paumanhin.
Sorry.
(formal ‘Excuse me’ and NOT matters of love)

Patawarin mo ako.
Forgive me.

Nagkamali ako.
I made a mistake.

Humihingi ako ng patawad.
I’m asking for forgiveness.

Gusto kong patawarin mo ako.
I want you to forgive me.

Kailangan ko ng patawad mo.
I need your forgiveness.

Mapapatawad mo ba ako?
Will you be able to forgive me?

Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.
Give me one more chance.

Gusto kong patunayan na mahal kita.
I want to prove that I love you.


Leave a Comment