Song: Bayan Ko (My Country)

This Tagalog song is actually a poem written by Jose Corazon de Jesus in 1929. It was set to music by Constancio de Guzman and became very popular during the struggle against the dictatorship of Ferdinand Marcos in the 1980s.

There isn’t a single Filipino who doesn’t know how to sing this song and isn’t moved to at least near tears when hearing it.

TAGALOG LYRICS

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag.
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.

Ibon mang may layang lumipad
kulungin mo ay umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko’t dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya.


 ENGLISH TRANSLATION OF WORDS

Bayan Ko
My Country

Ang bayan kong Pilipinas
My country that is the Philippines

Lupain ng ginto’t bulaklak
Land of gold and flowers

Ibon mang may layang lumipad
Even a bird with the freedom to fly

Kulungin mo ay umiiyak
Cage it and it will cry

Pilipinas kong minumutya
My beloved Philippines

Pugad ng luha ko’t dalita
Nest of my tears and indigence