SIYA

Commonly pronounced these days as “shah”

siya
he, she, it

Siya ay kaibigan ko.
She/He is my friend.

 Siya ang mahal ko.
She/He is the one I love.

Siya si Gloria.
She’s Gloria.

Siya ba ang nobya mo?
Is she your girlfriend?

Siya ba ang may kasalanan?
Is he the one at fault?

Kamusta na siya?
How is she/he now?


Siya na.
Fine.

Siya na!
Stop it!

Siya nawa.
Amen.

Siyanga!
Indeed.


The Tagalog word siya is sometimes shortened as sya, sha, xia, cia, sxa or xa, particularly in online chats, texts and tweets.